Skip to main content

I ett hus vid skogens slut

2014 Galleri Björken, Sunne

2013 Konsthall K, Karlstad

 

Konstfrämjandet i Värmland bjöd in mig till ett samarbete i deras satsning på konst för barn vilket resulterade i några utställningar under 2013–2014, varav en tillsammans med konstnären Johan Gaellman.

Utställningen är en berättelse om ett slags kretslopp som rör sig mellan det synliga och det osynliga, genom insida och utsida. Den kan läsas på flera plan. Dels som ett kretslopp där människan tar vara på naturens gåvor, om förnyelse och det biologiska livets cykler. Dels som en andlig resa, om att resa bort och att komma hem.

Det samlade verket består av olika delar relief, skulptur och blandteknik. Det går att läsa in referenser till en känd barnsång, till Nya Testamentet, till konstnären Joseph Beuys mm. Uttrycket är av sagokaraktär med förenklade tolkningar av träd, hus och moln.

Två av verken, Husets hjärta och Skogsbryn, köptes in av Region Värmlands Konstenhet i samband med den konstnärliga gestaltningen av det nya operationshuset i Karlstad. Verken Mellan rum och Nyckeln köptes in av Karlstads domkyrkoförsamling för att användas vid deras nya barn- och ungdomslokal.

Till utställningen hörde också ett bildspel med foton tagna av Lena Albertsson. I samabete med Elisabet Härenstam har bilderna nu fått text som lästs in av Hans Kvarnström och blivit till en liten film, Serafim och haren.

I ett hus vid skogens slut

Konstnärlig gestaltning, Operationshuset i Karlstad

Hit och dit

(Tillklippta möbeltassar i form av harspår)

Skogsbryn

(Mdf, färg)

Paus i arbetet

(Trä, stål, färg)

Husets hjärta

(Mdf, frigolit, gips, elektronik, ull mm.)

Husets hjärta (insida)

Mellan rum

(Mdf, trä, metall, färg)

Nyckeln

(Trä, metall, snöre, färg)