Om

Foto: Annika Eriksdotter

Bakgrund

Född i Göteborg 1969. Uppväxt i Östra Ämtervik, Värmland. Magisterexamen i Fri konst från Konsthögskolan Valand i Göteborg, 2005. Utbildad folkhögskollärare vid universitetet i Linköping, 2016. Bosatt och konstnärligt verksam i Östra Ämtervik. Arbetar som lärare i skulptur, teckning mm. vid Kyrkeruds folhögskola

 

Beskrivning av konstnärskap

Konsten är för mig ett sätt att undersöka och berätta om företeelser som inte så lätt låter sig beskrivas i ord. Genom hjärtats intuition, enträget arbete och plötsliga ingivelser hoppas jag kunna synliggöra några av de väsentligaste skeenden som omger, utmanar och leder mig.

Val av material och teknik utgår gärna från det undersökta ämnets karaktär, men bygger också ofta på erfarenheter från tidigare projekt samt svårstoppad nyfikenhet. Jag lockas av vad som kan åstadkommas genom olika material. Se hur långt det går att driva en idé och genomföra den vision som givits mig. Att vara uthållig och trogen den inledande ansatsen och samtidigt vara lyhörd för materialets egen önskan och det som visar sig på vägen.

Inspirationen kan komma ifrån allt från egyptisk konst till kristen mystik och jag ser det som utforskandet av en slags andlig ekologi och ett sätt att förstå det språk som kommuniceras där inom. Många av mina idéer och verk har funnits med under lång tid och har på olika sätt återbrukats, utvecklats och kopplats till nya sammanhang.

Flera konstverk hänger ofta tätt ihop och bildar berättelser tillsammans. Olika utställningsrum ger olika förutsättningar och sporrar till att utveckla arbetet vidare.