Skip to main content

Om

Foto: Annika Eriksdotter

Bakgrund

Född i Göteborg 1969. Uppväxt i Östra Ämtervik, Värmland. Magisterexamen i Fri konst från Konsthögskolan Valand i Göteborg, 2005. Utbildad folkhögskollärare vid universitetet i Linköping, 2016. Bosatt och konstnärligt verksam i Östra Ämtervik. Arbetar som lärare i skulptur, teckning mm. vid Kyrkeruds folhögskola

 

Beskrivning av konstnärskap

Ämnet för min konstnärliga praktik utgörs till stor del av den ordlösa kommunikation som kan ske i horisontala och vertikala gränsskikt - gränskikt där det kan uppstå möten mellan oss människor och den större helhet vi är en del av. Det horisontala kan sammanfatta våra relationer här på jorden, det vertikala vår relation till det himmelska. Ibland tänker jag på skapandet som en slags studie av "andens ekologi" och gestaltningarna sker ofta genom naturens spegel; i bokstavliga möten mellan himmel och jord, mellan hav och land, berg och moln mm. I min inspirationsvärld blandas vardagens små mirakel med resor till storslagna platser, kristen mystik med vetenskapliga experiment.

Undersökningarna av dessa gränsskikt utgår ofta från olika rumsliga möjligheter och begränsningar där jag laborerar med placering och riktningar i rummet. Hur kan övergångar och kopplingar ske mellan golv, vägg och tak? Mellan olika rum? Inne - ute, nära - fjärran? Går det att gestalta relationer mellan synliga och osynliga rum, mellan ljusa och mörka? Rumsliga förändringar i tiden? På liknande vis laborerar jag också tvådimensionellt med olika former och deras relationer till en bildytas format och det illusoriska rummet.


Ofta är det erfarenheter från tidigare arbetsprocesser som formar mina val av teknik, skala, färg etc. men inför varje nytt verk söker jag också efter nya material och tillvägagångssätt som kan förstärka essensen hos den undersökta företeelsen. Även en svårstoppad nyfikenhet driver mig. Jag lockas av vad som kan åstadkommas genom olika material och lära mig nya tekniker. Under arbetsprocessen är det viktigt att både vara uthållig och trogen den inledande visionen och samtidigt vara lyhörd för materialets egen önskan och det som visar sig på vägen.


Mina konstverk innehåller ofta små överraskningar för den som är nyfiken och tar sig tid. Jag vill att konstverken ska bära på ett djup som håller över tid samtidigt som det ska gå att finna visuell tillfredställelse för ögonblicket. Några av dessa verk har blivit en del av den offentliga gestaltningen, t. ex. på Nya operationshuset i Karlstad.