Skip to main content

En glimt av bönens grammatik

Utställning på Konstfrämjandet Värmlands galleri, Karlstad 14 – 28 mars 2020

Ett sökande efter något som kanske kan kallas bönens grammatik? 

Uttryck för ordet 

som inte alltid följer tankens vanliga vindlingar i tid och rum

fast utgör dess yttersta grund, riktning och mål.

I bästa fall med ett lyssnande tilltal 

som ödmjukt tystnar 

och svarar med livssaftiga ögon och villiga händer. 

Alldeles för ofta bortkommen 

men utan att veta det

på väg hem igen.

 

Ärgad sjö
(Ärgad kopparplåt, "kuperad" furuskiva. 30 x 50 cm)

     

Konsten att klättra ned för en stege
(1 meter snida stege i en, mdf, koppartejp)
(Björk, kopparplåt)

     

(Magnetstav monterad på insida av fönster. 95 x 67 x 8 mm)
(Järnfilsspån på utsida av fönster)

     

(Bearbetad björkskiva, mdf, väggfärg. 50 x 50 cm)

    

(Glasskål, bokstäver)