Utställning på Sunne Konsthall, 7 -  29 november

"Fågel, fisk och mittemellan..." har vi valt att kalla utställningen där Henric Westlund, Jonas Lindström, Sandra Åkerberg och Viola Nerstrand tillsammans med sina konstverk undersöker och leker med rummet i Konsthallen på Sundsbergs gård.

Var gränsen går mellan olika nivåer, utrymmen och dimensioner av tillvaron är ibland vara svårt att exakt avgöra. Placering, form och betydelser kan både motsäga och glida in i varandra - men pekar kanske ändå åt samma håll. Hoppas vi kan ge er några nycklar :-)