Serafim och haren

Ett bildspel som från början var en del av utställningen I ett hus vid skogens slut, blev i samarbete med Elisabet Härenstam och Hans Kvarnström en liten film, Serafim och haren.